BASHKIM TOURS
  MK: +389 44 338 003
  DE: +49 214 4047 590

UDHËTIME

LINJA NDËRKOMBËTARE

MAQEDONI - GJERMANI  NISJA


Ohër
4:00
Strugë
4:10
Kërcovë
5:00
Gostivar
6:00
Tetovë
7:00
Shkup
8:00
Kumanovë
9:00
 

 


  ARRITJA


München
7:30
Ulm
9:30
Stuttgart
10:45
Karlsruhe
12:15
Manheim
13:15
Frankfurt
14:45
Bonn
17:15
Leverkusen
18:25
Düsseldorf
19:15
Duisburg
19:45
Essen
20:20
Bochum
20:45
Dortmund
21:15
     

GJERMANI - MAQEDONI  NISJA


Dortmund
4:30
Bochum
5:00
Essen
5:25
Duisburg
6:00
Düsseldorf
6:30
Leverkusen
7:20
Bonn
8:30
Frankfurt
11:00
Manheim
12:30
Karlsruhe
13:30
Stuttgart
15:00
Ulm
16:15
München
17:50
     

 


  ARRITJA


Kumanovë
13:00
Shkup
14:00
Tetovë
15:00
Gostivar
16:00
Kërçovë
17:00
Strugë
18:00
Ohër
18:15
 

PIKAT KUFITARE