BASHKIM TOURS
  MK: +389 44 338 003
  DE: +49 214 4047 590

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

RREGULLAT SHËNDETËSORE DHE POLISAT E SIGURACIONIT

Udhëtari është i detyruar për të marrë informacion nga institucioni përkatës shëndetësor dhe për të respektuar rregullat shëndetësore për të udhëtuar në një vend të caktuar (nevojën për vaksinim ose një dokument shëndetësor) .Në rastin e një sëmundjeje ose një aksidenti gjatë shfrytëzimit të shërbimit tonë , shpenzimet mjekësore ose ndërhyrjet eventuale mjekësore paguhen nga udhëtari. Për shkak të kësaj ne rekomandojmë pasagjerët, për të bërë një polisë për sigurimin e udhëtarëve në ndonjë kompani sigurimesh, që mund të paguhet edhe në agjencinë tonë.

RREGULLAT PËR VALIXHET

• Maksimum 2(dy) valixhe udhëtimi (çanta dhe paketa 70x80x20 cm me një shumë të përgjithshme prej 30 kg) për pasagjer janë të pranueshme. Për fëmijët dhe foshnjat është e lejuar për të poseduar 1 valixhet me një shumë të përgjithshme prej 15 kg.
• Transporti i objekteve të tilla si biçikleta, pajisje sportive, ski dhe instrumente muzikore është i ndaluara rreptësisht. Është e ndaluar për të transportuar lëndë narkotike, eksplozivë dhe objekte të tjera të rrezikshme.
• Mbulesa për shpenzimet emergjente, bagazhit dhe shpenzimet mjekësore është e vlefshme vetëm gjatë kohës që udhëton I siguruar nga Bashkim Tours. Për kushtet përfundimtare dhe shumat e sigurimit, konsulltohuni më detajisht me përfaqësues të agjencisë.

ALKOOLI DHE DUHANI

Kur udhëtoni nga një vend në një tjetër të BE-së, ju mund të merrni duhan dhe produkte alkoholike me ju për përdorim personal, por jo për rishitje.
Sipas ligjit të BE-së, nuk keni të aprovuar mallrat për përdorimin tuaj personal në qoftë se posedoni me vete:
• 800 cigare • 1 kg duhan • 90 litra verë (duke përfshirë një maksimum prej 60 litra verëra me gaz) • 110 litra birrë. Vendet e BE-së mund të kufizojnë numrin e cigareve që ju mund të sjellni me vete nga disa vende të tjera të BE-së. Ky kufizim nuk mund të jetë më i ulët se 300 cigare. Këto rregulla nuk zbatohen për udhëtarët nën moshën 17 vjeç, të cilët nuk lejohen të mbajnë alkool apo duhan aspak.

CASH (PARA)

Nëse ju doni të udhëtoni në vendet e BE-së me 10 000 euro ose më shumë në para të gatshme ose ekuivalent në ndonjë valutë tjetër, ju duhet të kontrolloni me autoritetet doganore në vendet që po udhëtoni dhe ti deklaroni ato. Nëse keni ndërmend të hyni ose të largoheni nga BE-ja me 10 000 euro ose më shumë në para të gatshme (ose kundërvlerën në monedha të tjera) duhet të deklaroni atë tek autoritetet doganore.

PASAPORTË / VISA

Nëse ju jeni nënshtetas ose jo I BE-së dhe dëshironi të vizitojnë apo të udhëtojnë brenda BE-së, ju do të duhet të pajiseni me pasaportë: • të vlefshme për të paktën 3 muaj pas datës që keni ndërmend të largoheni nga vendi i BE-së • të jetë e lëshuar brenda 10 viteve të kaluara(biometrike) Zyrtarët e kufirit në vendet e BE-së mund të kërkojnë dokumente të tjera mbështetëse, të tilla si një letër ftesë, prova për banim, kthim ose biletë vajtje-ardhje. Ka një numër të vendeve shtetasit e të cilëve nuk kanë nevojë për vizë për të vizituar BE-në për tre muaj ose më pak. Maqedonia i përket këtij grupi.

AKSIDENTET - KOMPENSIMI DHE NDIHMA

Nëse jeni të lënduar në një aksident me autobus, gjatë një udhëtimi në distancë të gjatë (më shumë se 250 km), ju keni të drejtë për kompensim të mbuluara nga polisa e sigurimeve. Në rast të vdekjes, kompensimi mund të kërkohet nga vartësit tuaj. Kur është e nevojshme, transportuesi do të sigurojë ndihmë të menjëhershme: Ndihmë e shpejtë, ushqim, rroba, transport dhe akomodim.

SIGURIA NË AUTOBUS

Udhëtimi me autobus është një nga mënyrat më të sigurta të transportit. Ne marrim sigurinë e klientëve tanë shumë seriozisht.
Flota jonë e autobusëve është në gjendje mjaft të mirë dhe sigurojmë që vetëm shoferët më të kualifikuar lejohen pas timonit.

NDRYSHIMET E ORAREVE( vonesat,anulimet)

Nisja dhe mbërritja çdo herë duhet të lexohet në kohën lokale. Bashkim Tours nuk pranon asnjë përgjegjësi për vonesa të udhëtimit dhe (ose) humbjet e shkaktuara nga pasagjerët. Bashkim Tours dhe ( ose) përfaqësuesit e saj të huaj kanë të drejtë në çdo kohë për të ndryshuar orarin. Pasagjerët duhet të kontrollojnë 48 orë përpara nisjes për çfarëdolloj ndryshimi të mundshëm në orarin e nisjes. Bashkim Tours nuk mban përgjegjësi nëse udhëtari ka refuzuar të japë informacion kontakti gjatë prenotimit apo në qoftë se informacioni i kontaktit është i pasaktë.