BASHKIM TOURS

ПАТУВАЊЕ

ЛОКАЛНИ ЛИНИЈА

ТЕТОВО - ВОЛКОВО - ТЕТОВО

ТЕТОВО - ВОЛКОВО

ПРЕМИН: Брвеница, Радиовце, Жеровјане, Теново, Стенче

ВРЕМЕ: 07:45, 11:15, 13:30, 15:30, 18:30, 19:30

ВОЛКОВО - ТЕТОВО

ПРЕМИН: Стенче, Теново, Жеровјане, Радиовце, Брвеница

ВРЕМЕ: 06:20, 08:30, 10:00, 12:05, 14:20, 17:30

ВО САБОТА
ТЕТОВО - ВОЛКОВО

ПРЕМИН: Брвеница, Радиовце, Жеровјане, Теново, Стенче

ВРЕМЕ: 08:00, 16:00

ВОЛКОВО - ТЕТОВО

ПРЕМИН: Стенче, Теново, Жеровјане, Радиовце, Брвеница

ВРЕМЕ: 07:00, 13:00, 15:00


Не се работи во недела и за време на празниците.

ТЕТОВО - ПИРОК - ТЕТОВО

ТЕТОВО - ПИРОК

ПРЕМИН: Голема Речица/Мала, Калник, Палчиште, Горно Седларце, Камењан, Синичан, Боговиње

ВРЕМЕ: 07:30, 08:10, 09:10, 09:50, 10:50, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

ПИРОК - ТЕТОВО

ПРЕМИН: Боговиње, Синичан, Камењан, Горно Седларце, Палчиште, Калник, Голема Речица/Мала

ВРЕМЕ: 06:30, 08:15, 09:10; 10:10, 10:45, 12:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30


Не се работи во недела и за време на празниците.

ТЕТОВО - БЛАЦЕ - ТЕТОВО

ТЕТОВО - БЛАЦЕ

ПРЕМИН: Брвеница, Горен/Долен Челопек, Милетино, Блаце

ВРЕМЕ: 07:50, 09:45, 11:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30, 19:30

Блаце - ТЕТОВО

ПРЕМИН: Блаце, Милетино, Горен/Долен Челопек, Брвеница

ВРЕМЕ: 06:30, 07:45, 08:45, 10:30, 12:15, 14:30, 17:20

ВО САБОТА
ТЕТОВО - БЛАЦЕ

ПРЕМИН: Брвеница, Горен/Долен Челопек, Милетино, Блаце

ВРЕМЕ: 07:50 11:00 14:30 16:30 18:30

Блаце - ТЕТОВО

ПРЕМИН: Блаце, Милетино, Горен/Долен Челопек, Брвеница

ВРЕМЕ: 06:45 80:45 11:45 14:30 17:20


Не се работи во недела и за време на празниците.

-->