BASHKIM TOURS
  MK: +389 44 338 003
  DE: +49 214 4047 590

УПРАВУВАЊЕ

УПРАВУВАЊЕ

BASHKIM RAMADANI

БАШКИМ РАМАДАНИ

Генералниот директор

ARSIM SINANI

ЕЛВИС ЈАШАРИ

Менаџер

EMURLLA ZEQIRI

ЕМУРЛА ЗЕЌИРИ

Раководител на техничката служба